Cặp mông đáng đồng tiền bát gạo :)). Doggy em mông to quá chất lượng