Cặp mông thần thánh, thách thức mọi máy dập =)). Em cưỡi ngựa thế này có mà gãy chim !