Đụ MB 1 con Rạch Giá, cong quá cong !. Doggy em máy bay thân hình chắc chắn