Gái xinh hàng khít không hề giả trân :)). Tưởng em là nai tơ, ai ngờ là lừa dối