Ghệ cũ vẫn còn thương^^. Gửi Video móc lồn cho anh người yêu cũ