Giả vờ đau để anh vui =)). Cứ ngỡ mình là gà, ai ngờ sau này mới biết mình chỉ là hạt thóc :))