Học nhóm mà vất vả quá :)). Tham gia học nhóm cùng bạn thân và cái kết