Nỗi niềm gác trọ Đụ con Bồ toát cả mồ hôi háng =)). Địt con ghệ vú to, ngộp cả phòng trọ =))