Phụ hồ ban ngày, tối về lấy lúa em. Phụ hồ mãi đỉnh, thích là húp thôi