Vác cày qua núi nhưng không nổi =)). Địt em MB chân ngắn ở tư thế truyền thống